Hur man installerar FTP-server med FileZilla Server-programvara.

Hur man installerar FTP-server med FileZilla Server-programvara.

Andy Davis

I den här handledningen ska jag visa hur du kan konfigurera en FTP-server i ditt nätverk för att ladda upp eller ladda ner filer från hela världen. GRATIS programvara för Filezilla Server som kan hjälpa dig att installera en pålitlig FTP-server som stöder FTP och FTP över SSL/TLS-säkra krypterade förbindelser mellan klienten och servern.

En FTP-server kan användas för att enkelt överföra och komma åt delade filer mellan lokala datorer i nätverket eller datorer som är anslutna över Internet. Dessutom kan FTP-delade mappar mappas som lokala enheter (enhetsbokstäver) för att enkelt komma åt de delade mapparna via Windows Explorer.

I den här handledningen hittar du detaljerade instruktioner om hur du installerar och konfigurerar din egen FTP-server i ditt nätverk med hjälp av Filezilla Server.

Hur du installerar, konfigurerar och använder Filezilla FTP Server.

Del 1. Installation av Filezilla Server.Del 2. Konfiguration av Filezilla Server.Del 3. Anslut till Filezilla FTP Server och delad(a) mapp(ar).Del 1. Hur man installerar FTP Filezilla Server.

1. Först och främst måste du ladda ner Filezilla-server för Windows.

2. När nedladdningen är klar dubbelklickar du på "FileZilla_Server.exe" för att starta installationen.

3. Följ sedan anvisningarna på skärmen för att installera Filezilla Server på din dator. När du kommer till skärmen nedan väljer du om du vill Starta Filezilla-servern med Windows (standardalternativet) eller till Starta Filezilla Server manuellt och tryck på Nästa .

4. Välj sedan hur du vill starta servergränssnittet och tryck på Installera :

  • För alla användare (standard). Endast för den aktuella användaren. Manuellt.

5. När installationen är klar startar du programmet Filezilla Server och trycker på Anslut för att administrera (konfigurera) din nya FTP-server.

Del 2. Hur du konfigurerar Filezilla Server.

Efter installationen av Filezilla Server är det dags att konfigurera din FTP-server.

Steg 1. Skapa FTP-användare.

1. Från huvudmenyn går du till Redigera > Användare . *

Obs: Om du vill skapa flera användare med samma behörigheter för att få tillgång till din FTP-server, väljer du Grupper .

2. I Allmänt klickar du på Lägg till för att lägga till de användare som ska ha tillgång till FTP-servern.

3. Skriv ett namn för den nya användaren (t.ex. "User21") och tryck på OK .

4. Kontrollera sedan Lösenord kryssrutan och skriv sedan ett lösenord för FTP-användaren för säkerhets skull.

Steg 2. Skapa FTP Share-mapparna.

1. När du har lagt till FTP-användarna väljer du Delade mappar på vänster sida och klicka sedan på Lägg till under rutan Delade mappar för att välja vilken mapp * på din dator som ska delas via FTP.

Tips: Om du inte redan har skapat en mapp för delad FTP-åtkomst öppnar du Utforskaren och skapar en ny mapp på din disk innan du trycker på knappen "Lägg till".

2. Välj vilken mapp på datorn som ska användas för FTP-åtkomst och klicka på OK .

3. Till sist tilldelar du användaren behörigheter för den delade mappen (Läs, Skriv, Ta bort osv.) och klickar sedan på OK för att stänga egenskaperna för Filezilla Server.

Nu har du avslutat den grundläggande konfigurationen av din FTP-filserver.

Steg 3. Säkra din FTP-server.

Om du vill göra din FTP-server säkrare kan du navigera från huvudmenyn till Redigera > Inställningar :

1. Allmänna inställningar : ange en annan port* än "21" för FTP-anslutningar. (t.ex. "54557")

Obs: Om din FTP-server ligger bakom en brandvägg eller router och du vill komma åt den utifrån måste du mappa (vidarebefordra) den nya porten till FTP-serverns interna IP-adress (i brandväggens/routerns inställningar).

.

2. IP-filter: ange vilka IP:er som får eller inte får komma åt din FTP-server.

I skärmdumpen nedan har jag t.ex. ställt in IP-adressen 192.168.1.121 för det interna nätverket till att det inte är tillåtet att ansluta till FTP-servern.

3. Slutligen kan du göra din FTP-server säkrare genom att aktivera inställningen FTP över TLS och använda en kombination av offentliga/privata nycklar för datakryptering.

Del 3. Hur du får tillgång till Filezilla-servern och delade mappar från klienter.

När du har installerat din FTP-server kan du komma åt din nya FTP-server och de delade mapparna från vilken dator som helst i det interna (eller externa*) nätverket genom att använda en av följande metoder:

Metod 1. Få tillgång till FTP-serverns delningar från din webbläsare.Metod 2. Få tillgång till FTP-serverns delningar från Windows Explorer.Metod 3. Få tillgång till FTP-servern med hjälp av en FTP-klient.

* Viktiga anmärkningar: Om du vill komma åt FTP-servern från ett externt nätverk (via Internet) måste du göra följande på FTP-serverns plats (sida):

  1. Vidarebefordra FTP-anslutningarna till FTP-serverns interna IP-adress (och port) i brandväggen/routern. Tillåt FTP-anslutningarna på den angivna FTP-porten i brandväggen/routern. För att kunna ansluta till FTP-servern via Internet måste du känna till din offentliga IP-adress (http://www.whatismyip.com/). I detta fall och för att underlätta ditt liv är det bättre att tilldela ett domännamn till din FTP-server.Dynamisk (offentlig) IP-adress med hjälp av en DDNS-tjänst (t.ex. http://www.noip.com/).
Metod 1. Få tillgång till FTP Server Shares från din webbläsare.

För att komma åt din FTP-server från ditt lokala (interna) nätverk genom att använda din webbläsare (Internet Explorer, Firefox, Chrome etc.):

1. Öppna din webbläsare och skriv FTP-serverns värdnamn (eller IP-adress) och FTP-portnumret (om du har ändrat standardporten "21" för FTP-anslutningar) i adressfältet och tryck på Gå in på .

Till exempel: Om FTP-serverns interna IP-adress är "192.168.1.200" och den angivna lyssnarporten för FTP-anslutningar är "54557", skriv då:

  • ftp://192.168.1.200:54557

2. Skriv sedan in de autentiseringsuppgifter som krävs (om sådana finns) för att logga in på FTP-servern.

Metod 2. Få tillgång till FTP-serverns delningar direkt från Windows Explorer.

Om du vill komma åt FTP Shared-mappen (mapparna) med hjälp av Utforskaren i Windows, skriv då i adressfältet i Utforskaren i Windows ftp:// följt av FTP-serverns värdnamn (eller URL eller IP-adress).

Exempel: Om FTP-serverns IP-adress är: "192.168.1.200" och den angivna lyssnarporten för FTP-anslutningar är "54557", skriv då:

  • ftp://192.168.1.200:54557

Dessutom kan du använda Lägg till en nätverksplats för att lägga till en genväg till den delade FTP-mappen i Utforskaren i Windows Explorer. Det gör du:

1. Öppna Utforskaren.

2. Högerklicka på ett tomt område och välj Lägg till nätverksplats .

3. Klicka på Nästa två gånger och på följande skärm skriver du FTP-serverns IP-adress och portnummer. Klicka på Nästa när det är klart.

4. Avmarkera Logga in anonymt kryssrutan och skriv sedan in din FTP Användarnamn . press Nästa .

5. Låt standardnamnet vara kvar (eller skriv ett annat namn) för den nya anslutningen och tryck på Nästa .

6. Klicka på Slutförande för att stänga guiden.

7. Slutligen kommer du att bli ombedd att skriva in dina autentiseringsuppgifter.

8. När du har angett dina autentiseringsuppgifter visas den nya FTP-nätverksplatsen i Utforskaren. *

* Obs: Om du vill tilldela en enhetsbeteckning till den delade FTP-mappen och göra anslutningen permanent (och ditt liv enklare) kan du läsa den här artikeln: Hur du mappar FTP-enheten till en lokal enhetsbeteckning i Windows.

Metod 3. Få tillgång till FTP-servern med hjälp av en FTP-klient.

Den sista metoden är att använda ett FTP-klientprogram som till exempel FileZilla-klient eller WinSCP eller FireFTP (för Firebox) för att ansluta till din FTP-server.

Låt mig veta om den här guiden har hjälpt dig genom att lämna en kommentar om dina erfarenheter. Gilla och dela den här guiden för att hjälpa andra.


Andy Davis

En systemadministratörs blogg om Windows

Leave a comment