Hur man öppnar MBOX-filer i Thunderbird.

Hur man öppnar MBOX-filer i Thunderbird.

Andy Davis

En MBOX-fil är ett arkiv för e-postmeddelanden baserat på UNIX-system, liknande PST-arkivet, som används från Microsoft Outlook för att lagra e-postmeddelanden, kalendrar, uppgifter etc. I själva verket innehåller en MBOX-fil e-postmeddelanden som lagras i ett koncentrerat format där varje meddelande lagras efter varandra, med början i "From"-huvudet.

Filtypen MBOX används idag av Google för att lagra dina Gmail-meddelanden i ett enda .mbox-arkiv, men du kan inte öppna MBOX-filen i Windows utan att använda ett tredjepartsprogram. Efter att ha gjort lite efterforskningar har jag kommit fram till att det bästa gratisprogrammet för att öppna MBOX-filer i Windows är e-postprogrammet Thunderbird.

Obs: Om du har en MAC-dator kan du öppna MBOX-filer genom att använda programmet Apple Mail.

Den här handledningen innehåller detaljerade instruktioner om hur du öppnar en .MBOX brevlåda fil (t.ex. Google MBOX) i Thunderbird (Windows 7, 8 eller 10).

Hur man öppnar brevlådefiler (.MBOX) i Thunderbird.

1. Ladda ner och installera Thunderbird Email Application på ditt system (om du inte redan har installerat det).
2. Starta Thunderbird. *

Obs: Om du redan använder Thunderbird som standardprogram för e-post, hoppa över till steg 10.

3. På skärmen "Add Account" (Lägg till konto) klickar du på Avbryt och på nästa skärm klickar du på Hoppa över integration.

4. Om du uppmanas att skapa en e-postadress i "gandi net" avmarkerar du kryssrutan "gandi.net" och klickar på Jag tror att jag konfigurerar mitt konto senare.

5. Om du startar Thunderbird för första gången*, klicka på Nyhetsgrupper under alternativet "Skapa ett konto".

Obs: Om du inte ser skärmen nedan: Klicka på Thunderbirds huvudmeny. och välj Alternativ > Kontoinställningar. Klicka sedan på Åtgärder på kontot och väljer Lägg till annat konto > Nyhetsgruppskonto.

6. Skriv ett symboliskt namn (t.ex. "user") och en symbolisk e-postadress (t.ex. [email protected]) och klicka på Nästa .

7. I rutan "Newsgroup Server" skriver du ett symboliskt namn (t.ex. "Server") och klickar på Nästa .

8. I rutan "Account name" skriver du ett symboliskt namn (t.ex. "User") och klickar på Nästa .

8. På den sista skärmen klickar du på Slutförande .

10. Från "Kontoinställningar" (Alternativ > Kontoinställningar) Välj och kopiera sökvägen till "Local Directory" för "Local Folders "*.

Observera: "Local Folders" är den mapp där Thunderbird lagrar sin information och finns på följande plats på disken:

  • C:\Users\%username%\AppData\Roaming\Thunderbird\Profiles\\Mail\Lokala mappar\

11. Avsluta Thunderbird.

12. Öppna Windows Explorer och klistra in sökvägen i adressfältet i Explorer och tryck på Ange.

13. Kopiera och klistra sedan in (eller dra och släpp) den eller de mbox-filer som du vill öppna i Thunderbird, under katalogen "Local Folders". *

Förslag: Byt namn på mbox-filen till ett namn som du kan känna igen när du öppnar Thunderbird. Om du till exempel har laddat ner Gmails "Sent"-meddelanden bör du ha en MBOX-fil som heter "Sent.mbox". För att lätt känna igen den i Thunderbird byter du namn på MBOX-filen (t.ex.) till "Gmail-Sent.mbox".

.

14. Öppna Thunderbird.
15. Under "Local Folders" (lokala mappar) klickar du på filen xxx.mbox för att se alla e-postmeddelanden som den innehåller.

Låt mig veta om den här guiden har hjälpt dig genom att lämna en kommentar om dina erfarenheter. Gilla och dela den här guiden för att hjälpa andra.


Andy Davis

En systemadministratörs blogg om Windows

Leave a comment