Jak porovnat složky a soubory v systému Windows 10.

Jak porovnat složky a soubory v systému Windows 10.

Andy Davis

Pokud chcete porovnávat složky a soubory v systému Windows, pokračujte ve čtení tohoto článku, protože vám ukážeme několik velmi užitečných a bezplatných nástrojů pro porovnávání a synchronizaci souborů a složek.

Když kopírujete velké množství souborů z jedné složky do jiné cílové složky, chcete se ujistit, že jsou všechny soubory zkopírovány do cílové složky. Je však obtížné ručně porovnávat každou složku a soubor zvlášť, abyste se ujistili, že obsahují stejný obsah.

V tomto článku se dozvíte, jak můžete snadno porovnat obsah dvou různých adresářů a synchronizovat je, abyste získali přesnou zrcadlovou kopii.

3 nejlepší bezplatné nástroje pro porovnání nebo synchronizaci obsahu 2 složek v operačním systému Windows 11/10/8/7.

  1. WinMerge.FreeFileSync.Total commander.

1. WinMerge

WinMerge je jedním z nejlepších bezplatných nástrojů pro porovnávání a synchronizaci souborů a složek. Je velmi užitečný pro zjištění, co se změnilo mezi 2 podobnými složkami, synchronizaci jejich obsahu nebo jejich sloučení.

Můžete si stáhnout WinMerge z jeho oficiální webové stránky. Po dokončení stahování otevřete stažený soubor a podle pokynů na obrazovce software nainstalujte.

Jak porovnat 2 složky pomocí programu WinMerge.

1. Spusťte program WinMerge a v okně Soubor výběr nabídky Otevřít nebo stiskněte tlačítko Klávesy Ctrl + O vybrat složky/soubory, které chcete porovnat.

2. WinMerge vám dává možnost porovnat dva (2) nebo tři (3) soubory nebo složky najednou. Chcete-li porovnat dvě složky nebo soubory:

a. na adrese 1. soubor nebo složka , vyberte Procházet a vyberte soubor nebo složku, které chcete porovnat. Totéž proveďte pro soubor nebo složku, které chcete porovnat v okně 2. soubor nebo složka prostor.

b. Pro Složka: Filtr, pokud chcete porovnávat všechny různé typy souborů, použijte příkaz *.* jako výchozí volbu. Pokud však chcete porovnávat konkrétní typy souborů, zadejte do pole příponu souboru. Příklad: .pdf

c. konečně klikněte na Porovnejte. V závislosti na velikosti souborů bude chvíli trvat, než se zobrazí seznam položek v obou umístěních. Zobrazí se podobnosti a rozdíly mezi porovnávanými soubory nebo složkami.

3. Po chvíli se na obrazovce zobrazí výsledek porovnání se zvýrazněnými rozdíly, abyste je mohli snadno identifikovat.

Stejné soubory nebo složky jsou zvýrazněny v. Bílá . Soubory nebo složky, které se nacházejí pouze v jednom umístění, jsou zvýrazněny. Grey , zatímco složky s odlišným obsahem budou zvýrazněny příkazem žlutá barva.

Poznámka: V Výsledek srovnání , Pouze vlevo znamená, že soubor je v prvním umístění (1. soubor nebo složka), zatímco Pouze vpravo znamená, že soubor se nachází pouze v druhém umístění (2. soubor nebo složka).

5. Po zobrazení výsledku porovnání můžete soubor nebo složku ve WinMerge zkopírovat, přesunout, porovnat, přejmenovat nebo odstranit kliknutím pravým tlačítkem myši a provedením požadované změny.

Jak synchronizovat 2 složky pomocí programu WinMerge:

WinMerge umožňuje snadno synchronizovat obsah 2 různých složek a sloučit je tak, aby obě složky nakonec obsahovaly stejné soubory.

1. Nejprve vyberte složky, které chcete synchronizovat, a stiskněte tlačítko Porovnat tlačítko.

2. Nyní skryjte soubory nebo složky, které jsou totožné, abyste se mohli soustředit na ty, které chcete synchronizovat. Zobrazit tab, zrušte zaškrtnutí . Zobrazit identické položky možnost.

3. Na obrazovce se nyní zobrazí pouze soubory, které jsou buď v 1. složce (pouze vlevo), nebo ve 2. složce (pouze vpravo).

3a. Nyní vyberte soubory/složky, které chcete synchronizovat (nebo stiskněte tlačítko Ctrl + A vybrat všechny), pak klikněte pravým tlačítkem myši na a vyberte Kopírovat.

3b. Poté v podnabídce vyberte umístění (složku), které chcete aktualizovat/synchronizovat.

  • Pokud soubory nebo složky 1. složky ve 2. složce chybějí: Vyberte možnost Kopírovat > Zleva doprava. Pokud v 1. složce chybí soubory nebo složky 2. složky : Vyberte možnost Kopírovat > Zprava doleva. Pokud chcete zkopírovat všechny stejné soubory nebo složky v 1. umístění do zcela jiné složky: Vyberte možnost. Kopírovat > Zleva do... Pokud chcete zkopírovat všechny stejné soubory nebo složky ve 2. umístění do jiného umístění: Vyberte možnost. Kopírovat > Právo na...

Nastavení programu WinMerge.

Pro zvýšení efektivity můžete provést některá vlastní nastavení, která vám usnadní práci s programem WinMerge. Chcete-li otevřít nastavení programu WinMerge, klikněte na možnost Možnosti nebo klikněte na Upravit > Možnosti.

Dialogové okno Možnosti umožňuje přizpůsobit mnoho funkcí programu WinMerge, například metodu porovnávání, barvy ve výsledcích porovnávání atd... Chcete-li prozkoumat všechny možnosti programu WinMerge a dozvědět se o nich více, navštivte příručku k programu WinMerge.

2. FreeFileSync

FreeFileSync je další užitečný software, který umožňuje provádět podrobné porovnání dvou složek a synchronizovat rozdíly mezi nimi. Pomocí FreeFileSync můžete automatizovat zálohování dat a ušetřit čas kopírováním pouze minimálního počtu potřebných souborů, protože kopíruje pouze rozdíly.

1. Navštivte oficiální webové stránky a stáhněte si FreeFileSync do svého počítače.

2. Po stažení otevřete soubor a začněte s instalací. Instalace FreeFileSync je jedním z nejjednodušších programů. Stačí vybrat možnost. Další několikrát, aby se program nainstaloval.

Jak porovnat 2 adresáře pomocí FreeFileSync:

1. Otevřete aplikaci FreeFileSync a klikněte na tlačítko Procházet a vyberte složky, které chcete porovnat.

2. Na adrese Porovnat můžete vybrat metodu porovnání. Můžete porovnávat pomocí Čas a velikost souboru, Obsah souboru, nebo Velikost souboru.* Po dokončení klikněte na tlačítko Porovnat spustíte porovnávání složek.

Poznámka: Doporučujeme porovnat pomocí Obsah souboru.

3. Po dokončení porovnání složek se modrá ikona šipky označuje soubory, které existují pouze na pravé straně, zatímco ikona zelená Ikona označuje soubory na levé straně. Výběrem modré nebo zelené ikony můžete soubory ručně replikovat do jiného umístění. Ve výchozím nastavení FreeFileSync skrývá identické soubory a zobrazuje soubory, které ve vybraných umístěních chybí.

Jak synchronizovat složky a soubory pomocí FreeFileSync.

1. Otevřete aplikaci FreeFileSync a klikněte na tlačítko Procházet a vyberte dvě složky, které chcete synchronizovat.

2. Klikněte na Porovnat porovnat obsah na obou místech.

3. Vyberte metodu synchronizace. FreeFileSync umožňuje synchronizovat soubory na dvou (2) různých místech pomocí různých metod, např:

  • Oboustranně: Tato varianta synchronizuje soubory v obou umístěních a provede změny, aby byly podobné. Všimněte si, že tato varianta je doporučená, pokud hodláte synchronizovat soubory pomocí FreeFileSync. Zrcadlo: Tato varianta umožňuje zkopírovat neidentické soubory ve složce Left-Only a replikovat je ve složce Right-Only. Kromě toho je varianta mirror známá tím, že odstraňuje další soubory v pravé složce jen proto, aby bylo zajištěno, že se soubory v obou umístěních navzájem zrcadlí. Aktualizace: Aktualizace plní stejnou funkci jako Zrcadlení, pouze nenahrazuje soubory v umístění pouze vpravo. Vlastní: Tato varianta naopak umožňuje nakonfigurovat nastavení podle toho, co chcete archivovat.

4. Nakonec klikněte na Synchronizace spustíte synchronizaci složek.

Jak používat FreeFileSync k porovnávání a synchronizaci místních souborů nebo složek s cloudem.

FreeFileSync má také možnost porovnávat a synchronizovat místní složky nebo soubory s cloudem (Disk Google, FTP, SFTP). K tomu:

1. Vyberte Cloud na ikonu Přístup k online úložišti nastavení.

2. V nově otevřeném okně vyberte Typ připojení (Disk Google, SFTP nebo SFTP) a poté zadejte nastavení připojení.

3. Po dokončení klikněte na tlačítko Porovnat porovnat soubory mezi oběma umístěními a volitelně kliknout na tlačítko Synchronizace synchronizovat.

Celkem velitel

Total commander je správce souborů, který nabízí porovnávání souborů, synchronizaci adresářů, funkci vyhledávání, podporu více jazyků a vestavěné klienty FTP pro synchronizaci cloudových disků.

Mezi klíčové funkce Total Commanderu patří okna souborů vedle sebe, porovnávání a synchronizace adresářů s rozšířenou funkcí vyhledávání. Tyto funkce dělají z Total Commanderu důležitý administrativní nástroj pro synchronizaci souborů. Total Commander si můžete stáhnout z oficiální stránky pro stahování.

Porovnání obsahu dvou složek pomocí programu Total Commander:

1. Vyberte první složku v levém podokně a totéž proveďte pro druhou složku v pravém podokně.
2. Z Mark výběr nabídky Porovnání adresářů nebo stiskněte SHIFT + F12

Synchronizace obsahu dvou složek pomocí Total Commanderu:

1. Vyberte první složku v levém podokně a totéž proveďte pro druhou složku v pravém podokně.
2. V nabídce Příkazy vyberte Synchronizovat adresáře.

3. Nakonec klikněte na Porovnat a Synchronizace .

To je vše! Dejte mi vědět, zda vám tento návod pomohl, a zanechte komentář o svých zkušenostech. Prosím, lajkujte a sdílejte tento návod, abyste pomohli ostatním.


Andy Davis

Blog správce systému o Windows

Leave a comment