Jak porównać foldery i pliki w systemie Windows 10.

Jak porównać foldery i pliki w systemie Windows 10.

Andy'ego Davisa

Jeśli chcesz porównać foldery i pliki w systemie Windows, to czytaj dalej ten artykuł, ponieważ pokażemy Ci kilka bardzo przydatnych i darmowych narzędzi do porównywania i synchronizacji plików i folderów.

Kiedy kopiujesz dużą liczbę plików z jednego folderu do innego folderu docelowego, chcesz mieć pewność, że wszystkie pliki są kopiowane do miejsca docelowego. Ale trudno jest ręcznie porównać każdy folder i plik indywidualnie, aby upewnić się, że zawierają tę samą zawartość.

W tym artykule dowiesz się, jak możesz łatwo porównać zawartość dwóch różnych katalogów i zsynchronizować je, aby uzyskać dokładną kopię lustrzaną.

3 Best Free Tools to Compare or Synchronize the Content of 2 Folders in Windows 11/10/8/7 OS.

  1. WinMerge.FreeFileSync.Total commander.

1) WinMerge

WinMerge to jedno z najlepszych darmowych narzędzi do porównywania i synchronizacji plików i folderów. Jest niezwykle przydatne do określania, co zmieniło się między 2 podobnymi folderami, synchronizowania ich zawartości lub łączenia ich.

Możesz pobrać WinMerge narzędzie z jego oficjalnej strony internetowej. Po zakończeniu pobierania otwórz pobrany plik i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować oprogramowanie.

Jak porównać 2 foldery za pomocą programu WinMerge.

1. Uruchomić program WinMerge i z Plik wybór menu Otwórz lub naciśnij przycisk Klawisze Ctrl + O aby wybrać foldery/pliki, które chcesz porównać.

2. WinMerge daje możliwość porównania dwóch (2) lub trzech (3) plików lub folderów jednocześnie. Aby porównać dwa foldery lub pliki:

a. w 1. plik lub folder , wybrany Przeglądaj i wybierz plik lub folder, który chcesz porównać. To samo zrób dla pliku lub folderu, który chcesz porównać w 2. plik lub folder przestrzeń.

b. Dla Folder: Filtr, jeśli chcesz porównać wszystkie różne typy plików, użyj *.* jako wybór domyślny. Jeśli jednak chcesz porównać określone typy plików, podaj w polu rozszerzenie pliku. Przykład: .pdf

c. Wreszcie kliknij Porównaj. Wyświetlenie listy elementów w obu lokalizacjach zajmie chwilę, w zależności od rozmiaru plików. Wyświetli podobieństwa i różnice między porównywanymi plikami lub folderami.

3. Po chwili na ekranie pojawi się wynik porównania z wyróżnionymi różnicami, abyś mógł je łatwo zidentyfikować.

Identyczne pliki lub foldery są wyróżnione w Biały Pliki lub foldery, które są obecne tylko w jednej lokalizacji są podświetlone. Szary , natomiast foldery z inną zawartością zostaną wyróżnione za pomocą żółty kolor.

Uwaga: W Wynik porównania , Tylko z lewej oznacza, że plik znajduje się w pierwszej lokalizacji (1st File lub Folder), natomiast Tylko w prawo oznacza, że plik jest obecny tylko w drugiej lokalizacji (2nd File or Folder).

5. Po wyświetleniu wyniku porównania, możesz skopiować, przenieść, porównać, zmienić nazwę lub usunąć plik lub folder w WinMerge, klikając prawym przyciskiem myszy i zastosować żądaną zmianę.

Jak zsynchronizować 2 foldery za pomocą programu WinMerge:

WinMerge pozwala łatwo zsynchronizować zawartość 2 różnych folderów i scalić je tak, że oba foldery w końcu zawierają te same pliki.

1. Najpierw wybierz foldery, które chcesz zsynchronizować, a następnie naciśnij przycisk Porównaj przycisk.

2. Teraz ukryj pliki lub foldery, które są identyczne, aby móc skupić się na tych, które chcesz zsynchronizować. Z poziomu Zobacz tab, odznaczyć the Pokaż identyczne elementy opcja.

3. Na ekranie zobaczysz teraz tylko pliki, które znajdują się w 1. folderze (Left Only) lub 2. folderze (Right Only).

3a. Teraz wybierz pliki/foldery, które chcesz zsynchronizować (lub naciśnij Ctrl + A aby wybrać wszystkie), a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy na stronie i wybrać Kopia.

3b. Następnie z podmenu wybierz lokalizację (folder), którą chcesz zaktualizować/synchronizować.

  • Jeśli w drugim folderze brakuje plików lub folderów z pierwszego folderu: Wybierz Kopia > Od lewej do prawej. Jeśli w folderze pierwszym brakuje plików lub folderów z drugiego folderu: Wybierz Kopia > Od prawej do lewej. Jeśli chcesz skopiować wszystkie nie identyczne pliki lub foldery w 1. lokalizacji do zupełnie innego folderu: Wybierz Kopia > Od lewej do... Jeśli chcesz skopiować wszystkie nie identyczne pliki lub foldery w 2. lokalizacji do innej lokalizacji: Wybierz Kopia > Prawo do...

Ustawienia WinMerge.

Aby ułatwić pracę z programem WinMerge, można wprowadzić pewne niestandardowe ustawienia. Aby otworzyć ustawienia programu WinMerge, kliknij przycisk Opcje , lub kliknij Edytuj > Opcje.

Okno dialogowe Opcje pozwala na dostosowanie wielu funkcji WinMerge, takich jak metoda porównywania, kolory w wynikach porównania, itp. Aby zbadać i dowiedzieć się więcej o wszystkich opcjach w WinMerge, odwiedź podręcznik WinMerge.

2) FreeFileSync

FreeFileSync to kolejne przydatne oprogramowanie, które pozwala na przeprowadzenie szczegółowego porównania na dwóch folderach i synchronizację różnic między nimi. Dzięki FreeFileSync możesz zautomatyzować tworzenie kopii zapasowych danych i zaoszczędzić czas, kopiując tylko minimalną liczbę wymaganych plików, ponieważ kopiuje tylko różnice.

1. Odwiedź oficjalną stronę internetową, aby pobrać FreeFileSync na swój komputer.

2. Po pobraniu otwórz plik, aby rozpocząć instalację. Instalacja FreeFileSync jest jednym z najłatwiejszych programów do skonfigurowania. Wystarczy wybrać Następny kilka razy, aby program się zainstalował.

Jak porównać 2 katalogi używając FreeFileSync:

1. Otwórz program FreeFileSync i kliknij przycisk Przeglądaj aby wybrać foldery, które chcesz porównać.

2. Na stronie Porównaj W opcjach należy wybrać metodę porównywania. Można porównywać przez Czas i rozmiar pliku, Zawartość pliku, lub Rozmiar pliku.* Po zakończeniu kliknij przycisk Porównaj aby rozpocząć porównywanie folderów.

Uwaga: Zalecamy porównanie przy użyciu Zawartość pliku.

3. Po zakończeniu porównywania folderów niebieski ikona strzałki wskazuje pliki, które istnieją tylko po prawej stronie, natomiast ikona zielony ikona oznacza pliki po lewej stronie. Możesz wybrać niebieską lub zieloną ikonę, aby ręcznie replikować pliki do innej lokalizacji. Domyślnie program FreeFileSync ukrywa identyczne pliki i wyświetla pliki, których brakuje w wybranych lokalizacjach.

Jak synchronizować foldery i pliki za pomocą FreeFileSync.

1. Otwórz program FreeFileSync i kliknij przycisk Przeglądaj aby wybrać dwa foldery, które mają być synchronizowane.

2. Kliknij Porównaj aby porównać zawartość w obu lokalizacjach.

3. Wybierz metodę synchronizacji. FreeFileSync umożliwia synchronizację plików w dwóch (2) różnych lokalizacjach przy użyciu różnych metod, takich jak:

  • Dwa sposoby: Ten wariant synchronizuje pliki w obu lokalizacjach i stosuje zmiany, aby były podobne. Zauważ, że jest to zalecany wariant, gdy zamierzasz synchronizować pliki za pomocą FreeFileSync. Lustro: Ten wariant pozwala na skopiowanie nieidentycznych plików w folderze Left-Only i powielenie ich w folderze Right-Only. Poza tym wariant mirror jest znany z usuwania dodatkowych plików we właściwym folderze tylko po to, aby upewnić się, że pliki w obu lokalizacjach są lustrzanymi odbiciami. Aktualizacja: Aktualizacja wykonuje tę samą funkcję co Lustro, tyle że nie zastępuje plików w lokalizacji tylko prawej. Niestandardowe: Ten wariant z kolei pozwala na skonfigurowanie ustawień pod kątem tego, co chcemy zarchiwizować.

4. Na koniec kliknij przycisk Synchronizuj aby rozpocząć synchronizację folderów.

Jak używać FreeFileSync do porównywania i synchronizowania lokalnych plików lub folderów z chmurą.

FreeFileSync posiada również możliwość porównywania i synchronizowania lokalnych folderów lub plików z chmurą (Google Drive, FTP, SFTP). Aby to zrobić:

1. Wybierz Chmura ikona do Dostęp do pamięci masowej online ustawienia.

2. W nowo otwartym oknie należy wybrać Typ połączenia (Google Drive, SFTP lub SFTP), a następnie określ ustawienia połączenia.

3. Po zakończeniu kliknij Porównaj aby porównać pliki między dwoma lokalizacjami i opcjonalnie kliknąć przycisk Synchronizuj aby je zsynchronizować.

Łącznie dowódca

Total commander to menedżer plików, który oferuje porównywanie plików, synchronizację katalogów, funkcję wyszukiwania, obsługę wielu języków oraz wbudowanego klienta FTP do synchronizacji dysków w chmurze.

Kluczowe funkcje w Total Commander obejmują okna plików side-by-side, porównywanie i synchronizację katalogów z rozszerzoną funkcją wyszukiwania. Te funkcje sprawiają, że Total Commander jest ważnym narzędziem administracyjnym do synchronizacji plików. Możesz pobrać Total Commander z oficjalnej strony pobierania.

Aby porównać zawartość dwóch folderów za pomocą programu Total Commander:

1. Wybierz pierwszy folder w lewym panelu i zrób to samo dla drugiego folderu w prawym panelu.
2. Z. Mark wybór menu Porównaj katalogi lub naciśnij SHIFT + F12

Aby zsynchronizować zawartość dwóch folderów za pomocą programu Total Commander:

1. Wybierz pierwszy folder w lewym panelu i zrób to samo dla drugiego folderu w prawym panelu.
2. Z menu Commands i wybierz Synchronizacja katalogów.

3. Na koniec kliknij Porównaj oraz Synchronizuj .

To wszystko! Daj mi znać, czy ten przewodnik pomógł Ci, zostawiając komentarz o swoim doświadczeniu. Proszę polubić i udostępnić ten przewodnik, aby pomóc innym.


Andy'ego Davisa

Blog administratora systemu o systemie Windows

Leave a comment