ΕΠΙΛΥΣΗ: Μια απαιτούμενη συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη ή δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε αυτήν 0x000000E στα Windows 10/8/8.1

ΕΠΙΛΥΣΗ: Μια απαιτούμενη συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη ή δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε αυτήν 0x000000E στα Windows 10/8/8.1

Άντι Ντέιβις

Αυτό το σεμινάριο περιέχει οδηγίες για να διορθώσετε το ακόλουθο πρόβλημα μπλε οθόνης σε έναν υπολογιστή με Windows 10 ή 8: "Ο υπολογιστής/η συσκευή σας πρέπει να επισκευαστεί. Μια απαιτούμενη συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη ή δεν είναι δυνατή η πρόσβαση. Κωδικός σφάλματος: 0x000000e".

Το σφάλμα BSOD 0x000000E εμφανίζεται επειδή τα δεδομένα διαμόρφωσης εκκίνησης είναι άκυρα και συνήθως το σφάλμα εμφανίζεται μετά από έναν ακατάλληλο τερματισμό λειτουργίας του υπολογιστή (π.χ. διακοπή ρεύματος) ή επειδή ο δίσκος του λειτουργικού σας συστήματος έχει υποστεί βλάβη ή επειδή ο ένας δίσκος καθρέφτης έχει αποτύχει, εάν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία καθρεφτισμού των Windows για ανοχή σφαλμάτων στο λειτουργικό σύστημα Windows 10/8/8.1.

Σε αυτό το σεμινάριο θα βρείτε οδηγίες για την επίλυση του σφάλματος Error 0x000000E: Μια απαιτούμενη συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη ή δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε αυτήν, στα Windows 8 ή 10 OS.

Πώς να διορθώσετε το σφάλμα BSOD Error 0x000000e "Μια απαιτούμενη συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη ή δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε αυτήν" στα Windows 10/8/8.1

Πρόταση: Πριν συνεχίσετε με τις παρακάτω μεθόδους...

 1. Εισάγετε το ΡΥΘΜΙΣΗ BIOS . εντοπίστε τη ρύθμιση SATA Configuration. (Κοινή ονομασία "SATA Mode" ή "SATA Controller Mode" ή "SATA Operation" ή "Configure SATA as"). Εάν η λειτουργία SATA έχει οριστεί σε AHCI ή RAID τότε αλλάξτε την σε IDE. Εάν η λειτουργία SATA έχει οριστεί σε IDE τότε αλλάξτε την σε AHCI. Αποθηκεύστε τις αλλαγές και βγείτε από τις ρυθμίσεις του BIOS. Προσπαθήστε να εκκινήσετε τα Windows. Εάν τα Windows δεν ξεκινούν, τότε επαναφέρετε τη ρύθμιση SATA σε αυτή που ήταν καιεφαρμόστε τις παρακάτω μεθόδους.

Σημειώσεις:
1. Εάν λάβετε το 0x000000e, σε ένα σύστημα που έχετε χρησιμοποιήσει κατοπτρισμό λογισμικού για ανοχή σφαλμάτων, τότε σπάστε πρώτα τον κατοπτρισμό, με το εργαλείο DISKPART στο περιβάλλον ανάκτησης. Λεπτομερείς οδηγίες για να το κάνετε αυτό μπορείτε να βρείτε στη Μέθοδο-2 σε αυτό το σεμινάριο.
2. Για να επιλύσετε το σφάλμα εκκίνησης 0x000000E, πρέπει να εκκινήσετε τον υπολογιστή σας από ένα μέσο εγκατάστασης/ανάκτησης των Windows. Εάν δεν έχετε μέσο εγκατάστασης των Windows, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα (που αντιστοιχεί στην έκδοση και την έκδοση των Windows σας) απευθείας από τη Microsoft.

 • Πώς να δημιουργήσετε ένα μέσο εκκίνησης USB των Windows 10.Πώς να δημιουργήσετε ένα μέσο εκκίνησης DVD των Windows 10.
Μέθοδος 1. Διορθώστε τα δεδομένα διαμόρφωσης εκκίνησης χρησιμοποιώντας το εργαλείο BOOTREC.

1. Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας και εκκινήστε από ένα μέσο εγκατάστασης/ανάκτησης των Windows 10.
2. Στην οθόνη εγκατάστασης των Windows πατήστε SHIFT + F10 για να αποκτήσετε πρόσβαση στη γραμμή εντολών, ή επιλέξτε Επόμενο –> Επισκευή του υπολογιστή σας -> Αντιμετώπιση προβλημάτων -> Προηγμένες επιλογές -> Γραμμή εντολών .

3. Στη γραμμή εντολών πληκτρολογήστε τις ακόλουθες εντολές με τη σειρά:

 • bootrec /fixmbr bootrec /fixboot

Σημείωση: Εάν μετά την εκτέλεση της παραπάνω εντολής λάβετε την ένδειξη " Απαγορεύεται η πρόσβαση " δώστε αυτή την εντολή " bootsect /nt60 sys " και συνεχίστε παρακάτω.

 • bootrec /scanos *

Σημείωση: Εάν μετά την εκτέλεση της εντολής "bootrec /scanos" λάβετε την ένδειξη " Σύνολο εντοπισμένων εγκαταστάσεων Windows = 0 " και στη συνέχεια δώστε τις ακόλουθες εντολές, πριν συνεχίσετε στο επόμενο βήμα:

  • bcdedit /export C:\bcdbackup C: cd boot attrib bcd -s -h -r ren C:\boot\bcd bcd.old

4. Επαναδημιουργία δεδομένων διαμόρφωσης εκκίνησης:

 • bootrec /rebuildbcd

5. Τύπος " A " για να προσθέσετε την εγκατάσταση στη λίστα εκκίνησης και πατήστε Εισάγετε το .

6. Κλείστε όλα τα παράθυρα και επανεκκίνηση Εάν τα Windows εξακολουθούν να μην εκκινούνται, δοκιμάστε τη μέθοδο 2.

Μέθοδος 2. Επισκευή δεδομένων διαμόρφωσης εκκίνησης με το εργαλείο BCDBOOT.

1. Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας και εκκινήστε από ένα μέσο εγκατάστασης/ανάκτησης των Windows 10.
2. Στην οθόνη εγκατάστασης των Windows πατήστε SHIFT + F10 για να αποκτήσετε πρόσβαση στη γραμμή εντολών, ή επιλέξτε Επόμενο –> Επισκευή του υπολογιστή σας -> Αντιμετώπιση προβλημάτων -> Προηγμένες επιλογές -> Γραμμή εντολών .

3. Στη γραμμή εντολών πληκτρολογήστε τις ακόλουθες εντολές με τη σειρά:

 • diskpart select disk 0 list partition

4. Σημειώστε το μέγεθος σε Megabytes της κατάτμησης συστήματος. *

π.χ. Όπως μπορείτε να δείτε στο παρακάτω στιγμιότυπο οθόνης, το μέγεθος διαμερίσματος του διαμερίσματος System είναι 99 MB.

5. Μάθετε τον αριθμό τόμου της κατάτμησης συστήματος * και το γράμμα μονάδας δίσκου της μονάδας OS,** πληκτρολογώντας αυτή την εντολή:

 • όγκος λίστας

Στο προηγούμενο βήμα διαπιστώσαμε ότι η κατάτμηση συστήματος είναι 99 MB. Έτσι, από το παρακάτω στιγμιότυπο οθόνης καταλαβαίνουμε ότι η κατάτμηση συστήματος είναι ο "Τόμος 2".

** Η μονάδα OS Drive, είναι η μονάδα δίσκου στην οποία έχουν εγκατασταθεί τα Windows. Συνήθως πρόκειται για τον "Τόμο 0", τον μεγαλύτερο τόμο στη λίστα. Σε αυτό το παράδειγμα, η μονάδα OS βρίσκεται στο γράμμα μονάδας δίσκου "C".

6. Επιλέξτε την κατάτμηση System και εκχωρήστε της ένα γράμμα μονάδας δίσκου. Στη συνέχεια, βγείτε από το DISKPART:

 • επιλέξτε τον τόμο 2 * assign letter=Z exit

Σημείωση: Αλλάξτε τον αριθμό τόμου ανάλογα με την περίπτωσή σας.

7. Τέλος, στη γραμμή εντολών δώστε αυτή την εντολή:

 • bcdboot C:\windows /s Z: /f ALL

Σημείωση: Αντικαταστήστε το γράμμα "C", σύμφωνα με το γράμμα της μονάδας δίσκου του OS όγκος στην περίπτωσή σας.

8. Κλείστε όλα τα παράθυρα, αφαιρέστε το μέσο αποκατάστασης των Windows και προσπαθήστε να εκκινήσετε κανονικά τα Windows. Εάν τα Windows δεν εκκινούνται, τότε ακολουθήστε τα ίδια βήματα, αλλά στο τέλος πληκτρολογήστε αυτή την εντολή:

 • bcdboot C:\windows /s Z: /f UEFI

Αυτό είναι όλο! Πείτε μου αν αυτός ο οδηγός σας βοήθησε αφήνοντας το σχόλιό σας για την εμπειρία σας. Παρακαλώ κάντε like και μοιραστείτε αυτόν τον οδηγό για να βοηθήσετε και άλλους.


Άντι Ντέιβις

Ιστολόγιο διαχειριστή συστήματος σχετικά με τα Windows

Leave a comment