FIX: Een vereist apparaat is niet aangesloten of kan niet worden geopend 0x000000E op Windows 10/8/8.1

FIX: Een vereist apparaat is niet aangesloten of kan niet worden geopend 0x000000E op Windows 10/8/8.1

Andy Davis

Deze handleiding bevat instructies om het volgende blauwe scherm probleem op een Windows 10 of 8 gebaseerde computer te verhelpen: "Uw pc/apparaat moet worden gerepareerd. Een vereist apparaat is niet aangesloten of kan niet worden geopend. Foutcode: 0x000000e".

De BSOD-fout 0x000000E treedt op omdat de opstartconfiguratiegegevens ongeldig zijn en verschijnt gewoonlijk na een onjuiste afsluiting van de computer (bv. stroomuitval) of omdat uw OS-schijf beschadigd is, of omdat de ene spiegelschijf is uitgevallen, als u de Windows-spiegelfunctie gebruikt voor fouttolerantie in Windows 10/8/8.1 OS.

In deze handleiding vindt u instructies om Fout 0x000000E: Een vereist apparaat is niet aangesloten of kan niet worden geopend, op te lossen in Windows 8 of 10 OS.

Hoe op te lossen "Een vereist apparaat is niet aangesloten of kan niet worden geopend" BSOD-fout 0x000000e op Windows 10/8/8.1

Suggestie: Voordat u doorgaat naar de onderstaande methoden...

 1. Ga naar BIOS SETUP Zoek de instelling voor SATA-configuratie (meestal "SATA Mode" of "SATA Controller Mode" of "SATA Operation" of "Configureer SATA als" genoemd). Als de SATA Mode is ingesteld op AHCI of RAID, verander deze dan in IDE. Als de SATA Mode is ingesteld op IDE, verander deze dan in AHCI. Sla de wijzigingen op en verlaat de BIOS-instellingen. Probeer in Windows op te starten. Als Windows niet opstart, verander dan de SATA-instelling terug naar wat het was ende onderstaande methoden toe te passen.

Opmerkingen:
1. Als u de 0x000000e krijgt, op een systeem dat u softwaremirroring hebt gebruikt voor fouttolerantie, breek dan eerst de mirror met het DISKPART-hulpmiddel in Recovery Environment. Gedetailleerde instructies daarvoor vindt u in Methode-2 in deze tutorial.
2. Om de 0x000000E Boot error op te lossen, moet u uw computer opstarten vanaf een Windows installatie/herstelmedium. Als u geen Windows installatiemedium bezit, kunt u er een aanmaken (overeenkomstig uw Windows editie en versie) rechtstreeks bij Microsoft.

 • Hoe maak je een Windows 10 USB boot media.Hoe maak je een Windows 10 DVD boot media.
Methode 1. Fix Boot Configuration Data met BOOTREC tool.

1. Zet uw pc aan en start op vanaf een Windows 10 installatie/herstelmedium.
2. In het Windows Setup-scherm drukt u op SHIFT + F10 om de opdrachtprompt te openen, of kies Volgende –> Uw computer repareren -> Problemen oplossen -> Geavanceerde opties -> Opdrachtprompt .

3. Typ in opdrachtprompt de volgende commando's in volgorde:

 • bootrec /fixmbr bootrec /fixboot

Opmerking: Als u na het uitvoeren van het bovenstaande commando het bericht " Toegang wordt geweigerd " geef dit commando " bootsect /nt60 sys " en ga hieronder verder.

 • bootrec /scanos *

Opmerking: Als u na het uitvoeren van het commando "bootrec /scanos" het bericht " Totaal geïdentificeerde Windows-installaties = 0 "Geef dan de volgende commando's, voordat u doorgaat naar de volgende stap:

  • bcdedit /export C:\bcdbackup C: cd boot attribuut bcd -s -h -r ren C:\bootbcd bcd.old

4. Herbouw Boot Configuratie Gegevens:

 • bootrec /rebuildbcd

5. Press " A " naar Installatie toevoegen aan opstartlijst en druk op Ga naar .

6. Sluit alle ramen en Herstart Als Windows nog steeds niet opstart, probeer dan methode 2.

Methode 2. Herstel opstartconfiguratiegegevens met BCDBOOT.

1. Zet uw pc aan en start op vanaf een Windows 10 installatie/herstelmedium.
2. In het Windows Setup-scherm drukt u op SHIFT + F10 om de opdrachtprompt te openen, of kies Volgende –> Uw computer repareren -> Problemen oplossen -> Geavanceerde opties -> Opdrachtprompt .

3. Typ in opdrachtprompt de volgende commando's in volgorde:

 • diskpart select disk 0 list partition

4. Noteer de grootte in Megabytes van de systeempartitie. *

Zoals u in de onderstaande schermafbeelding kunt zien, is de partitiegrootte van de systeempartitie 99 MB.

5. Ontdek het volumenummer van de systeempartitie * en de stationsletter van het OS-station,** door dit commando in te voeren:

 • lijstvolume

Bij de vorige stap hebben we vastgesteld dat de systeempartitie 99 MB is. Uit de schermafbeelding hieronder begrijpen we dus dat de systeempartitie het "Volume 2" is.

** Het OS-station is het station waarop Windows is geïnstalleerd. Gewoonlijk is dit het "Volume 0", het grootste volume op de lijst. In dit voorbeeld bevindt het OS-station zich bij de stationsletter "C".

6. Selecteer de systeempartitie en wijs er een stationsletter aan toe. Sluit vervolgens DISKPART af:

 • kies volume 2 * assign letter=Z exit

Opmerking: Wijzig het volumenummer volgens uw geval.

7. Geef tenslotte in de opdrachtprompt dit commando:

 • bcdboot C:\windows /s Z: /f ALL

Opmerking: Vervang de letter "C", volgens de stationsletter van de OS volume op uw zaak.

8. Sluit alle vensters, verwijder de Windows Recovery media en probeer normaal op te starten in Windows. Als Windows niet opstart, volg dan dezelfde stappen, maar typ aan het einde dit commando:

 • bcdboot C:\windows /s Z: /f UEFI

Dat is het! Laat me weten of deze gids je heeft geholpen door je commentaar achter te laten over je ervaring. Like en deel deze gids om anderen te helpen.


Andy Davis

De blog van een systeembeheerder over Windows

Leave a comment