FIX: Intel Wireless Bluetooth kan inte starta Kod 10 - STATUS DEVICE POWER FAILURE.

FIX: Intel Wireless Bluetooth kan inte starta Kod 10 - STATUS DEVICE POWER FAILURE.

Andy Davis

På en kunds bärbara HP-dator med Windows 10 visas följande fel i enhetshanteraren: Intel Wireless Bluetooth markerades med ett utropstecken och i enhetsegenskaperna visas följande fel: "This Device Cannot Start (Code 10) - STATUS_DEVICE_POWER_FAILURE".

Problemet "STATUS_DEVICE_POWER_FAILURE" med felkod 10, på Intel Bluetooth-adaptern, dök upp efter en Windows-uppdatering och problemet löstes inte, inte ens efter att ha rullat tillbaka den senaste uppdateringen.

I den här handledningen hittar du steg för steg instruktioner om hur du löser felet i Enhetshanteraren "Enheten kan inte starta (kod 10) / STATUS_DEVICE_POWER_FAILURE" på Intel Bluetooth Adapter i Windows 10.

Så här åtgärdar du: Intel Bluetooth Adapter kan inte starta (kod 10) - STATUS DEVICE POWER FAILURE. *

* Förslag - Viktigt: Innan du fortsätter med metoderna nedan kan du prova följande:

  1. Stäng av den bärbara datorn och ta sedan bort nätsladden och batteriet (om det är löstagbart). Låt den bärbara datorn vara urkopplad i cirka 20-30 minuter. Koppla in nätsladden och batteriet igen. Slå på datorn och kontrollera om Bluetooth-adaptern fungerar. Om inte... Koppla ur den bärbara datorn igen, men tryck denna gång på strömbrytaren 8-10 gånger innan du slår på den bärbara datorn. Kontrollera om Bluetooth fungerar.Om inte... Koppla ur den bärbara datorn igen och tryck sedan på strömbrytaren i minst 30 sekunder. Slå sedan på datorn och kontrollera Bluetooth. * Obs: Om batteriet inte är utbytbart föreslår jag att du utför ovanstående steg efter att du har laddat ur batteriet.
Metod 1. Installera den senaste drivrutinen för Intel® Wireless Bluetooth Adapter.

1. Avinstallera den aktuella versionen av Intel Wireless Bluetooth-programvaran.
2. Därefter avinstallera Intel trådlös Bluetooth-adapter. För att göra det:

1. Tryck på Windows + " R " för att läsa in Kör dialogrutan.
2. Typ devmgmt.msc och tryck på Gå in på för att öppna enhetshanteraren.

3. Högerklicka på Intel Wireless Bluetooth-adaptern och välj Avinstallera enheten .

3. Nu kan du beroende på din Windows 10-version (32 eller 64 bitar) hämta den senaste drivrutinen för Intel® Wireless Bluetooth Adapter.
4. När nedladdningen är klar dubbelklickar du på den nedladdade filen och följer instruktionerna på skärmen för att installera drivrutinerna.

5. När installationen är klar klickar du på Slutförande och starta om din dator.
6. Efter omstart kontrollerar du om "STATUS_DEVICE_POWER_FAILURE" på Intel Bluetooth-enheten har försvunnit. Om problemet kvarstår fortsätter du med nästa metod.

Metod 2. Installera de senaste Intel Wireless Bluetooth-drivrutinerna med hjälp av Intel® Driver & Support Assistant

1. Ladda ner och installera Intel® Driver & Support Assistant.
2. När installationen är klar trycker du på Starta skanning och låt programmet upptäcka och hitta de senaste drivrutinerna för dina Intel-enheter.

3. Efter skanning, Ladda ner de drivrutiner som hittats.

4. Tryck slutligen på Installera och följ alla uppmaningar, för att installera de senaste Intel-drivrutinerna som hittats och starta om din dator.

Metod 3. Installera drivrutinen för den generiska Bluetooth-adaptern.

1. Navigera till Enhetshanteraren.
2. Högerklicka på Intel Wireless Bluetooth-adaptern och välj Uppdatera drivrutinen .

3. Klicka på Bläddra i min dator efter drivrutiner och välj sedan Låt mig välja från en lista över tillgängliga drivrutiner på min dator

4. Avmarkera Visa kompatibel maskinvara och välj Generisk adapter > Generisk Bluetooth-adapter och klicka på Nästa.

5. När installationen är klar klickar du på Slutförande och starta om din dator.
6. Efter omstart kontrollerar du om problemet med Bluetooth har löst sig. Om problemet kvarstår fortsätter du med nästa metod.

Metod 4. Inaktivera snabbstart och avinstallera/återinstallera Bluetooth-drivrutiner.

1. Navigera till Kontrollpanel, ändra den Visa B y (längst upp till höger) till Små ikoner och klicka sedan på Alternativ för strömförsörjning .

2. I den vänstra rutan väljer du Välj vad strömknapparna ska göra .

3. Klicka på Ändra inställningar som för närvarande inte är tillgängliga .

4. Rulla ner och avmarkera Aktivera snabbstart (rekommenderas) och klicka på Spara ändringarna. *

Obs: Om " Aktivera snabbstart (rekommenderas) "saknas i det här fönstret, måste du aktivera viloläge på datorn.

3. Navigera till Enhetshanteraren och Avinstallera Intel trådlös Bluetooth-adapter.
4.
När avinstallationen är klar, stänga av. din dator.
5. Slå på datorn igen och låt Windows installera Bluetooth-drivrutinerna automatiskt.

Metod 5. Ändra ströminställningar för Wi-Fi- och Bluetooth-adaptrar.

1. Öppna Energialternativ i Kontrollpanelen.
2. Klicka på Ändra planinställningar (bredvid "Balanserad").

3. Välj Ändra avancerade ströminställningar.

4. Bläddra nedåt för att hitta och expandera Trådlös adapter Inställningar.
5. Ställ nu in " På batteri" och " Inkopplad" inställningen till Maximal prestanda .

6. Starta om din dator.

Metod 6. Återställ Windows 10 till tidigare version (Build).

Om problemet "Enheten kan inte starta (kod 10) - STATUS_DEVICE_POWER_FAILURE" uppstår efter att du har installerat en uppdatering av funktionen Windows 10 Update ska du återställa systemet till den tidigare versionen. Det gör du:

1. Från Starta meny välja Inställningar > Uppdatering och säkerhet.
2.
Återvinning alternativ väljer du den Kom igång knappen under den Gå tillbaka till en tidigare byggd version avsnitt. *

Obs: Om knappen Kom igång är gråmarkerad fortsätter du med nästa metod.

3. Följ instruktionerna på skärmen för att återställa Windows 10 till den tidigare versionen.

Metod 7. Återställ Windows 10 till ett tidigare fungerande tillstånd.

Om Intel Wireless Bluetooth-enheten fungerade som den skulle tidigare, kan du återställa systemet till ett tidigare fungerande tillstånd: Så här gör du:

1. Tryck samtidigt på Windows + R för att öppna ' Kör '.
2 I kommandorutan kör skriver du rstrui och tryck på Ange.

5. Klicka på Nästa på den första skärmen.
6. Välj en tidigare återställningspunkt och klicka på Nästa igen.

7. Följ instruktionerna på skärmen för att starta återställningsprocessen.
8. Efter systemåterställning fortsätter du och kontrollerar om problemet har lösts.

Metod 8. Reparera Windows 10 med en uppgradering på plats.

En annan metod som vanligtvis kan lösa många problem i Windows 10 är att reparera Windows med en uppgradering på plats. Följ de detaljerade instruktionerna i den här artikeln: Hur man reparerar Windows 10 med en uppgradering på plats.

Metod 9. Gör en ren Windows 10-installation.

Många gånger är det bättre och mindre tidskrävande att säkerhetskopiera filerna och återställa datorn eller göra en ren Windows 10-installation än att försöka lösa problemen i Windows 10.

Vilken metod fungerade för dig?
Låt mig veta om den här guiden har hjälpt dig genom att lämna en kommentar om dina erfarenheter. Gilla och dela den här guiden för att hjälpa andra.


Andy Davis

En systemadministratörs blogg om Windows

Leave a comment