ΕΠΙΛΥΣΗ: Κάτι συνέβη και το PIN σας δεν είναι διαθέσιμο στα Windows 10 (Λύση)

ΕΠΙΛΥΣΗ: Κάτι συνέβη και το PIN σας δεν είναι διαθέσιμο στα Windows 10 (Λύση)

Άντι Ντέιβις

Αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας στα Windows 10, λόγω του σφάλματος "Κάτι συνέβη και το PIN σας δεν είναι διαθέσιμο. Κάντε κλικ για να ρυθμίσετε ξανά το PIN σας", συνεχίστε να διαβάζετε παρακάτω για να παρακάμψετε το πρόβλημα.

Τα Windows 10 σας επιτρέπουν να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας χρησιμοποιώντας ένα PIN, το οποίο είναι πιο εύκολο να το θυμάστε από τον κωδικό πρόσβασής σας και έχει το πλεονέκτημα ότι αποθηκεύεται τοπικά και δεν απαιτεί σύνδεση στο Internet για να σας πιστοποιήσει (π.χ. στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε ένα λογαριασμό Microsoft για να συνδεθείτε στον υπολογιστή σας). Ωστόσο, μερικές φορές μπορεί να μην μπορείτε να συνδεθείτε στον υπολογιστή σας επειδή εμφανίζεται το σφάλμα"Κάτι συνέβη και το PIN σας δεν είναι διαθέσιμο "r. Σε αυτή την περίπτωση, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να διορθώσετε το πρόβλημα.

Αυτό το σεμινάριο περιέχει οδηγίες βήμα προς βήμα για την επίλυση του σφάλματος σύνδεσης στα Windows 10: "Κάτι συνέβη και ο PIN σας δεν είναι διαθέσιμος. Κάντε κλικ για να ρυθμίσετε ξανά τον PIN σας".

Πώς να διορθώσετε: Το PIN δεν είναι διαθέσιμο στα Windows 10.

Μέθοδος 1. Επαναφέρετε το PIN σας.

* Προσοχή: Αυτή η μέθοδος ισχύει μόνο για χρήστες που χρησιμοποιούν λογαριασμό Microsoft για να συνδεθούν στον υπολογιστή τους με Windows 10. Αν χρησιμοποιείτε τοπικό λογαριασμό, προχωρήστε στη μέθοδο-3 παρακάτω.

1. Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος στο Internet. 2. Στην οθόνη σύνδεσης, κάντε κλικ στο Ξέχασα το PIN μου και ακολουθήστε τις οδηγίες για να επαναφέρετε το PIN σας.

Σημείωση: Εάν δεν βλέπετε το Ξέχασα το PIN μου επιλογή, κάντε κλικ στο Επιλογές εγγραφής και στη συνέχεια κάντε κλικ στο Βασικό Τέλος, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού MS για να συνδεθείτε στα Windows.

Μέθοδος 2. Συνδεθείτε στο Λογαριασμό Microsoft από άλλη συσκευή. *

* Προσοχή: Αυτή η μέθοδος ισχύει μόνο για χρήστες που χρησιμοποιούν λογαριασμό Microsoft για να συνδεθούν στον υπολογιστή τους με Windows 10. Αν χρησιμοποιείτε τοπικό λογαριασμό, προχωρήστε στη μέθοδο-3 παρακάτω.

1. Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος στο Internet.
2. Από άλλο υπολογιστή ή συσκευή (π.χ. το τηλέφωνο ή το tablet σας), συνδεθείτε στο λογαριασμό σας Microsoft *

Σημείωση: Εάν έχετε ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού Microsoft, προχωρήστε και Επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού Microsoft.

3. Επανεκκίνηση τον υπολογιστή σας και πληκτρολογήστε ξανά τον κωδικό PIN για να συνδεθείτε στον υπολογιστή σας. *

Σημείωση: Εάν η μέθοδος σύνδεσης με PIN αποτύχει ξανά, κάντε κλικ στο Επιλογές εγγραφής και στη συνέχεια κάντε κλικ στο Βασικό Τέλος, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού MS για να συνδεθείτε στα Windows.

4. Αφού συνδεθείτε στα Windows, μεταβείτε στη διεύθυνση Έναρξη > Ρυθμίσεις > Λογαριασμοί > Επιλογές εγγραφής .
5. Επιλέξτε Windows Hello PIN και κάντε κλικ στο Αφαιρέστε.
6.
Αφού αφαιρέσετε το υπάρχον PIN, κάντε κλικ στο Προσθέστε για να δημιουργήσετε ένα νέο PIN για το λογαριασμό σας.

Μέθοδος 3. Συνδεθείτε στα Windows 10 χρησιμοποιώντας τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού σας.

Το συνηθισμένο βήμα, για να λύσετε το πρόβλημα "Το PIN δεν είναι διαθέσιμο" στα Windows 10, είναι να συνδεθείτε στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού σας. Για να το κάνετε αυτό:

1. Στην οθόνη σύνδεσης, κάντε κλικ στο Επιλογές εγγραφής .

2. Τώρα κάντε κλικ στο Βασικό εικονίδιο.

3. Τύπος το σας κωδικός πρόσβασης και πατήστε Εισάγετε το για να συνδεθείτε στα Windows. *

Σημείωση: Εάν δεν θυμάστε τον κωδικό πρόσβασής σας, συνεχίστε στην επόμενη μέθοδο.

4. Αφού συνδεθείτε στα Windows, μεταβείτε στη διεύθυνση Έναρξη > Ρυθμίσεις > Λογαριασμοί > Επιλογές εγγραφής .
5. Επιλέξτε Windows Hello PIN και κάντε κλικ στο Αφαιρέστε.

6. Αφού αφαιρέσετε το υπάρχον PIN, κάντε κλικ στο Προσθέστε για να δημιουργήσετε ένα νέο PIN για το λογαριασμό σας.

Μέθοδος 4. Απεγκαταστήστε την τελευταία ενημέρωση.

Μια άλλη μέθοδος για να λύσετε το σφάλμα "Το PIN δεν είναι διαθέσιμο" στα Windows 10, είναι να απεγκαταστήσετε την τελευταία ενημέρωση.

1. Στην οθόνη σύνδεσης Κρατήστε πατημένο το SHIFT και κάντε κλικ στο πλήκτρο Ισχύς -> Επανεκκίνηση

2. Μετά την επανεκκίνηση, κάντε κλικ στο Αντιμετώπιση προβλημάτων -> Προηγμένες επιλογές -> Απεγκατάσταση ενημερώσεων .
3. Κάντε κλικ στο Απεγκαταστήστε την τελευταία ενημερωμένη έκδοση ποιότητας. *

Σημείωση: Εάν το σφάλμα "Κάτι συνέβη και το PIN σας δεν είναι διαθέσιμο", εμφανιστεί μετά την εγκατάσταση μετά από μια ενημέρωση χαρακτηριστικών, τότε κάντε κλικ στο κουμπί Απεγκαταστήστε την τελευταία ενημέρωση χαρακτηριστικών .

4. Αφού απεγκαταστήσετε την/τις ενημέρωση/ες, προσπαθήστε να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας το PIN σας.

Μέθοδος 5. Χρησιμοποιήστε το λογαριασμό διαχειριστή και επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού.

1. Ακολουθήστε τις οδηγίες αυτού του άρθρου για να ενεργοποιήσετε το λογαριασμό διαχειριστή τροποποιώντας το μητρώο των Windows εκτός σύνδεσης.
2. Συνδεθείτε στον υπολογιστή με το λογαριασμό διαχειριστή.
3. Τώρα, σύμφωνα με τον κανονικό τύπο λογαριασμού σας (LOCAL ή MICROSOFT), ακολουθήστε την παρακάτω συνιστώμενη ενέργεια:

Περίπτωση Α. Εάν χρησιμοποιείτε έναν ΤΟΠΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ για να συνδεθείτε στον υπολογιστή σας:

1. Πατήστε ταυτόχρονα το πλήκτρο Κερδίστε + R για να ανοίξετε το πλαίσιο εντολών run και να πληκτρολογήσετε

  • έλεγχος userpasswords2

2. Επιλέξτε τον αποκλεισμένο χρήστη και κάντε κλικ στην επιλογή Επαναφορά κωδικού πρόσβασης .

3. Αφήστε τα πεδία του κωδικού πρόσβασης κενά (κενός κωδικός πρόσβασης) και κάντε κλικ στο κουμπί OK . *

Σημείωση: Εάν θέλετε να ορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης, εισαγάγετε έναν νέο (διαφορετικό) κωδικό πρόσβασης από αυτόν που χρησιμοποιήσατε στο παρελθόν.

4. Αποσυνδεθείτε από το λογαριασμό διαχειριστή και συνδεθείτε με τον κανονικό σας λογαριασμό.

Περίπτωση Β. Εάν χρησιμοποιείτε έναν ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ MICROSOFT για να συνδεθείτε στον υπολογιστή σας:

1. Δημιουργήστε έναν νέο λογαριασμό LOCAL (με δικαιώματα διαχειριστή). Για να το κάνετε αυτό:

α. Πατήστε ταυτόχρονα το πλήκτρο Κερδίστε + R για να ανοίξετε το πλαίσιο εντολών run και να πληκτρολογήσετε

  • έλεγχος userpasswords2

β. Κάντε κλικ Προσθέστε

γ. Επιλέξτε Συνδεθείτε χωρίς λογαριασμό Microsoft (δεν συνιστάται)

δ. Επιλέξτε Τοπικός λογαριασμός.

ε. Πληκτρολογήστε ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης (προαιρετικά) και κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο για να δημιουργήσετε το νέο λογαριασμό.
στ. Στο παράθυρο "Λογαριασμοί χρηστών", επιλέξτε το νέο λογαριασμό και κάντε κλικ στο κουμπί Ιδιότητες .

ζ. Στο Μέλη ομάδας καρτέλα, επιλέξτε Διαχειριστής και κάντε κλικ στο OK .

2. Τώρα αποσυνδεθείτε από το λογαριασμό διαχειριστή και συνδεθείτε στον υπολογιστή με το νέο λογαριασμό χρήστη.
3. Τέλος, μεταφέρετε όλα τα αρχεία και τις ρυθμίσεις σας από τον κλειδωμένο λογαριασμό MS στον νέο τοπικό λογαριασμό.

Αυτό ήταν! Ποια μέθοδος σας βοήθησε;
Ενημερώστε με αν αυτός ο οδηγός σας βοήθησε αφήνοντας το σχόλιό σας σχετικά με την εμπειρία σας. Παρακαλώ κάντε like και μοιραστείτε αυτόν τον οδηγό για να βοηθήσετε και άλλους.


Άντι Ντέιβις

Ιστολόγιο διαχειριστή συστήματος σχετικά με τα Windows

Leave a comment